http://moderno24.com/wp-content/uploads/2019/12/tram-thu-phi-an-suong-960x600_c.jpg

Giá vé trạm thu phí An Sương


Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến cuối năm 2019, các nhà đầu tư vào Tập đoàn Đầu tư Phát triển Cơ sở hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) có thể áp dụng mức phí đường bộ tại danh sách trạm thu phí trên toàn quốc gia số 1. (Phần Ansuan-Lak), như được mô tả trong Thông báo của Bộ Tài chính số 159 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến cuối năm 2019, các nhà đầu tư vào Tập đoàn Đầu tư Phát triển Cơ sở hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) có thể áp dụng mức phí đường bộ tại Trạm thu phí đường bộ quốc gia số 1. (Phần Ansuan-Lak), như được mô tả trong Thông báo của Bộ Tài chính số 159 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013. Theo Quyết định số 6360 / QĐ-SD của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mức phí mới đã được điều chỉnh từ 1,33 lần lên 1,66 lần so với phí ban đầu.

Việc miễn lệ phí cũng được áp dụng theo thông tư nói trên.

Giá vé trạm thu phí An Sương

Liên quan đến các tỷ lệ chi phí áp dụng cho năm 2020, 2025 và 2030, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm các giám đốc của IDICO-IDI để xuất trình một hồ sơ để Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét và Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Luật trong khóa học do.

Thực hiện dự án nâng cấp và nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn Ansuan-Lak) dưới dạng BOT. Dự án được chia thành ba giai đoạn, bao gồm: giai đoạn đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 831 tỷ đồng, khai trương vào ngày 25 tháng 12 năm 2004 và đưa vào hoạt động vào ngày 2 tháng 1 năm 2005 để thu hồi vốn. Giai đoạn thứ hai là 705 tỷ đồng. Giai đoạn thứ ba là $ 407 tỷ. Theo hợp đồng BOT đã ký, thời gian thu hồi đầu tư của trạm này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2033.

Cụ thể, đối với xe có dưới 12 chỗ ngồi, xe tải và xe buýt công cộng dưới 2 tấn, giá tối đa là 15.000 đồng / lần và 450.000 đồng / tháng.

Đối với xe từ 12 đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 đến 4 tấn có giá 20.000 đồng / hành và 600.000 đồng / tháng.

Đối với xe 31 chỗ trở lên, giá tối đa cho xe tải từ 4 đến 10 tấn là 40.000 đồng / lần và 1,2 triệu đồng / tháng. Đối với xe tải 10 đến 18 tấn và xe container 20 feet, giá tối đa là 50.000 đồng / lần và 1,5 triệu đồng / tháng. Đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet, giá tối đa là 80.000 đồng / lần và 2,4 triệu đồng / tháng. Mức giá này bằng với giá hiện tại được phát hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến cuối năm 2019.

Đối với xe tải từ 10 đến 18 tấn, xe container 20 feet, giá cao nhất là 40.000 đồng / lần, 12 triệu đồng / tháng, 3,2 triệu đồng / quý. Chiếc xe này cũng được bán với giá giảm 10.000 đồng / chiếc so với giá hiện tại.

Đối với xe tải từ 18 tấn trở lên, giá tối đa cho xe container 40 feet là 80.000 đồng / lần và 2.400.000 đồng mỗi tháng.

Giá dịch vụ cao nhất cho cầu và đường tại trạm thu phí An Sương-An Lạc vừa được Ủy ban nhân dân thành phố phát hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Về tỷ lệ chi phí áp dụng từ năm 2025 đến 2030, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho IDICO-IDI chuẩn bị một tài liệu để đệ trình lên Ủy ban Nhân dân Thành phố để xem xét và đệ trình lên Ủy ban Nhân dân Thành phố để quyết định theo luật pháp của thành phố. Thời gian tương ứng.

modernoc

Other posts by

Menu