• Home
  • Brand
  • Kinh nghiệm làm lại bằng lái xe
http://moderno24.com/wp-content/uploads/2018/10/lam-lai-bang-lai-xe-960x600_c.jpg

Kinh nghiệm làm lại bằng lái xe


Làm lại bằng lái xe – Nếu như bạn đang có những vấn đề liên quan tới việc này thì có thể những thông tin dưới đây sẽ giúp ích được cho bạn.

1. Bằng lái xe bị mất lần đầu khi còn hạn sử dụng hoặc chỉ mới quá hạn là 3 tháng nhưng không còn giữ hồ sơ gốc, nếu không nhận được kết quả vi phạm nào khi được tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc như không bị các cơ quan có thẩm quyền tịch thu và giữ lại để xử lý. Bạn sẽ được cấp lại bằng lái xe sau khi nộp hồ sơ 2 tháng.

2. Bằng lái xe bị mất lần đầu những đã hết hạn từ 3 đến gần 1 năm, vẫn còn giữ hồ sơ gốc, nếu không nhận được kết quả vi phạm nào khi được tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc mà không bị các cơ quan có thẩm quyền tịch thu và giữ lại để xử lý. Bạn sẽ được cấp lại bằng lái xe nếu thi lại phần lý thuyết sau khi nộp hồ sơ 2 tháng.

3. Bằng lái xe bị mất lần đầu nhưng đã hết hạn từ 3 đến gần 1 năm những không còn giữ được hồ sơ gốc, tìm thấy tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý, nếu không nhận được kết quả vi phạm nào khi được tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc như không bị các cơ quan có thẩm quyền tịch thu và giữ lại để xử lý, nộp đủ hồ sơ theo quy định. Bạn sẽ được cấp lại bằng lái xe sau khi thi lại phần lý thuyết kế từ ngày nộp hồ sơ 2 tháng.

làm lại bằng lái xe

4. Bằng lái xe bị mất lần đầu nhưng đã hết hạn quá hạn sử dụng hơn 1 năm, cả 2 trường hợp còn hoặc mất hồ sơ gốc, tìm thấy tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý, nếu không nhận được kết quả vi phạm nào khi được tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc như không bị các cơ quan có thẩm quyền tịch thu và giữ lại để xử lý. Bạn sẽ được cấp lại bằng lái xe sau khi thi lại cả phần lý thuyết và cả thực hành từ ngày nộp hồ sơ là 2 tháng.

5. Bằng lái xe bị mất lần hai trong vòng sau 2 năm từ khi được cấp lại bằng ở lần đầu bị mất, tìm thấy tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý, nếu không nhận được kết quả vi phạm nào khi được tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc như không bị các cơ quan có thẩm quyền tịch thu và giữ lại để xử lý, nộp đủ hồ sơ theo quy định. Bạn sẽ được cấp lại bằng lái xe sau khi thi lại phần lý thuyết kế từ ngày nộp hồ sơ 2 tháng.

6. Bằng lái xe bị mất lần ba trong vòng sau 2 năm từ khi được cấp lại bằng ở lần hai bị mất, tìm thấy tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý, nếu không nhận được kết quả vi phạm nào khi được tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc như không bị các cơ quan có thẩm quyền tịch thu và giữ lại để xử lý. Bạn sẽ được cấp lại bằng lái xe sau khi thi lại cả phần lý thuyết và cả thực hành từ ngày nộp hồ sơ là 2 tháng.

Trên là những kinh nghiệm làm lại bằng lái xe, nếu bạn cảm thấy có ích hãy chia sẻ để những người khác hiểu và nắm rõ khi gặp phải tình huống này.

modernoc

Other posts by

Menu