http://moderno24.com/wp-content/uploads/2019/08/ma-vach-hai-quan-min1-960x600_c.jpg

Mã vạch hải quan là gì?


Mã vạch hải quan là gì?

Để đơn giản hóa thủ tục hải quan và giảm thời gian thông quan hàng hóa, Cục Hải quan của chúng tôi đã triển khai ứng dụng mã vạch trong quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa được vận chuyển bằng container tại cảng. biển.

Mã vạch hải quan là gì?

In mã vạch hải quan giống như mã vạch 1 mặt hàng thông thường. Được in trực tiếp trên tờ khai hải quan. Mã vạch cung cấp thông tin cho người giám sát kiểm tra trên hệ thống tự động. Sau khi kiểm tra, nếu thông tin là chính xác, nó sẽ được chuyển qua khu vực giám sát. Nhờ sử dụng mã vạch hải quan, thời gian xử lý và giám sát thông tin thông quan nhanh chóng, giảm áp lực cho cán bộ hải quan. Đây được coi là một bước nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Mã vạch hải quan được đưa vào áp dụng theo dự án trong quá trình giám sát và thực hiện hải quan là trong giai đoạn 2014-2015. Mã vạch hải quan đã được Tổng cục Hải quan quy định về thủ tục đăng ký, bạn có thể tham khảo Tổng cục Hải quan. Dưới đây tôi đã tóm tắt một số lợi ích của mã vạch hải quan xuất hiện với tôi để tìm hiểu thêm

Mã vạch hải quan để giúp giảm thời gian giải phóng mặt bằng kỳ diệu

Nếu bạn là một doanh nghiệp từng là một chứng từ cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở nước ngoài, những tài liệu nào được bao gồm. Có quá nhiều và rắc rối. Thời gian chờ làm thủ tục hải quan khá lâu. Do đó, nó sẽ cản trở khu vực hải quan và các giám sát viên sẽ luôn chịu áp lực công việc.

Mã vạch hải quan để giúp giảm thời gian giải phóng mặt bằng kỳ diệu

Cục Hải quan chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát hệ thống sau khi hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan và được tiếp tục đưa vào khu vực giám sát hải quan. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào cảng biển (đã được hải quan chứng nhận), chúng sẽ được phát hành và đưa đến cửa khẩu và bên ngoài cửa khẩu và chịu sự giám sát của hải quan.

Do đó, công việc của cán bộ giám sát hải quan luôn đầy đủ. Để giúp giảm tải công việc cho nhân viên hải quan cùng với các giai đoạn hoạt động liên quan đến các bước kinh doanh nêu trên, giúp doanh nghiệp nhanh chóng và thuận tiện hơn trong các vấn đề hàng hóa, dẫn đến yêu cầu mã vạch trên tờ khai hải quan để giúp liên quan đến giám sát các hoạt động.

– Mã vạch hải quan giúp hỗ trợ và đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong giám sát hải quan đối với hàng hóa được vận chuyển bằng container trong khu vực cảng biển.

– Giảm áp lực và đảm bảo độ chính xác cho cán bộ khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng biển.

– Hỗ trợ tăng cường tự động hóa hệ thống thông quan điện tử.

Đây cũng là một trong những giải pháp mà Thủ tướng chỉ đạo cho Hải quan Việt Nam. Hỗ trợ cán bộ kiểm tra hồ sơ hàng hóa thực tế, thông tin nhập dữ liệu và các tài liệu liên quan. Ghi nhận thời điểm xuất nhập khẩu hàng hóa, đẩy mạnh thủ tục hành chính hải quan.

modernoc

Other posts by

Menu